Σελίδα 1 από 1

Γεωμετρική Πιθανότητα

Δημοσιεύτηκε: Τρί Μάιος 29, 2012 7:20 pm
από parmenides51
Του Δημητρίου Εμμ. Καλυκάκη (από Συνέδριο της ΕΜΕ)

Περίληψη
Η γεωμετρική πιθανότητα επεκτείνει την έννοια της κλασικής πιθανότητας και για πειράματα τύχης που έχουν δειγματικό χώρο ο οποίος δεν είναι πεπερασμένος. Στην εργασία αυτή μελετάμε πειράματα τύχης που έχουν δειγματικό χώρο ένα υποσύνολο του επιπέδου με θετικό εμβαδόν, όπως τρίγωνα, τετράγωνα ή κυκλικούς δίσκους. Τα παραδείγματα αυτά είναι προσαρμοσμένα στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου, όπως αυτό προσδιορίζεται από το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.). Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ενασχόληση των μαθητών με προβλήματα γεωμετρικής πιθανότητας, τόσο στο πλαίσιο του κεφαλαίου των Πιθανοτήτων, όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο της Άλγεβρας – Γεωμετρίας

το αρχείο


πηγή: εδώ