Σελίδα 1 από 1

Αρχείο θεμάτων διαγωνισμού IMC

Δημοσιεύτηκε: Τρί Μαρ 20, 2012 6:01 pm
από Demetres
Σκοπός αυτού του θέματος είναι να μαζευτούν όλα τα προβλήματα που έχουν μπει στους διαγωνισμούς IMC και σιγά σιγά να μαζευτούν λύσεις και σχόλια σχετικά με αυτά. Εδώ θα βάζω μόνο τους συνδέσμους των προβλημάτων ώστε κάθε πρόβλημα να συζητείται στο δικό του θέμα. Θα δηλώνω τις ασκήσεις που δεν έχουμε δώσει ακόμη πλήρη λύση με κόκκινο.

Από ότι παρατηρώ από το 1994 μέχρι το 2008 υπήρχαν 6 προβλήματα ανά ημέρα ενώ από το 2009 και μετά υπήρχαν πέντε ανά ημέρα. Από τα αποτελέσματα του 2009 και μετά βλέπω ότι πλήρεις λύσεις σε τέσσερα (από τα συνολικά δέκα) θέματα ήταν αρκετές για να πάρει κάποιος αργυρό ενώ πλήρεις λύσεις σε τρία θέματα ήταν αρκετές για το χάλκινο. Θα αρχίσω ανεβάζοντας τα τρία πρώτα προβλήματα κάθε μέρας το οποία θα είναι λογικά πιο «απλά» από τα υπόλοιπα.

Επίσημη ιστιοσελίδα διαγωνισμού: http://www.imc-math.org/

Διαγωνισμός IMC

2018, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5
2018, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5
2017, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5
2017, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5
2016, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5
2016, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5
2015, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5
2015, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5
2015: Δημόσια Συζήτηση
2014, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5
2014, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5
2014: Δημόσια Συζήτηση
2013, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5,
2013, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5,
2013: Δημόσια Συζήτηση
2012, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5,
2012, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5,
2012: Δημόσια Συζήτηση
2011, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5
2011, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5
2011: Δημόσια Συζήτηση
2010: Δημόσια Συζήτηση
2009: Δημόσια Συζήτηση
2008, 2η μέρα: Άσκηση 1 (*), Άσκηση 2 (*), Άσκηση 3 (*), Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2008, 1η μέρα: Άσκηση 1 (*), Άσκηση 2 (*), Άσκηση 3 (*), Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2007, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5, Άσκηση 6.
2007, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5, Άσκηση 6.
2006, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5, Άσκηση 6.
2006, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2005, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2005, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2004, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2004, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2003, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2003, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2002, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2002, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2001, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2001, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2000, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
2000, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
1999, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
1999, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
1998, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
1998, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
1997, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
1997, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
1996, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
1996, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
1995, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4 (*), Άσκηση 5 (*), Άσκηση 6 (*).
1995, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5, Άσκηση 6.
1994, 2η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5, Άσκηση 6.
1994, 1η μέρα: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5, Άσκηση 6.

Διαγωνισμός Επιλογής ΕΚΠΑ για τον IMC
2012: Δημόσια συζήτηση
2010: Δημόσια Συζήτηση

Διαγωνισμός Επιλογής ΕΜΠ για τον IMC
2014: Δημόσια Συζήτηση
2013: Δημόσια Συζήτηση
2012: Δημόσια Συζήτηση
2010: Δημόσια Συζήτηση