Σελίδα 1 από 1

Αρχείο θεμάτων διαγωνισμού SEEMOUS

Δημοσιεύτηκε: Τρί Ιαν 24, 2012 11:54 pm
από Demetres
Σκοπός αυτού του θέματος είναι να μαζευτούν όλα τα προβλήματα που έχουν μπει στους διαγωνισμούς SEEMOUS και σιγά σιγά να μαζευτούν λύσεις και σχόλια σχετικά με αυτά. Εδώ θα βάζω μόνο τους συνδέσμους των προβλημάτων ώστε κάθε πρόβλημα να συζητείται στο δικό του θέμα. Θα σημειώνω επίσης σε ποια προβλήματα δεν έχουμε δώσει ακόμη λύσεις ώστε να λυθούν μελλοντικά. Προς το παρόν έχω μαζέψει μόνο τα προβλήματα του 2009. Αργότερα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες χρονιές. Τα προβλήματα του 2010,2011 υπάρχουν και στις αντίστοιχες δημόσιες συζητήσεις όμως πιστεύω πως κάθε ένα από τα προβλήματα πρέπει να αποκτήσει το δικό του θέμα, όπως έχει γίνει και για το 2009, ώστε να μπορεί πιο εύκολα κάποιος να βλέπει τις λύσεις και τα σχόλια που κάνουμε.

Άμα ολοκληρώσουμε τον SEEMOUS και δούμε ότι αυτός ο τρόπος συλλογής των προβλημάτων δουλεύει καλά θα προχωρήσω και με τον IMC.

Θα δηλώνω τις ασκήσεις που δεν έχουμε δώσει ακόμη πλήρη λύση με ένα αστεράκι.

Θα παρακαλέσω πολύ σε όσες ασκήσεις δεν έχουν δοθεί ακόμη λύσεις να δίνουμε όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς/επεξηγηματικές λύσεις ώστε να βοηθηθούν περισσότερο όσοι θέλουν να προετοιμαστούν για τον διαγωνισμό.

Επίσημη ιστιοσελίδα διαγωνισμού: http://www.seemous.eu
Σημειώσεις προετοιμασίας από το ΕΚΠΑ: http://eclass.uoa.gr//courses/MATH206/

Διαγωνισμός SEEMOUS

2017: Δημόσια Συζήτηση, Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4
2016: Δημόσια Συζήτηση, Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4
2015: Δημόσια Συζήτηση, Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4
2014: Δημόσια Συζήτηση, Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4.
2013: Δημόσια Συζήτηση, Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4.
2012: Δημόσια Συζήτηση, Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4.
2011: Δημόσια συζήτηση, Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4.
2010: Δημόσια συζήτηση, Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4.
2009: Δημόσια συζήτηση, Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4.
2008: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4.
2007: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4.

Διαγωνισμός επιλογής ΕΜΕ για τον SEEMOUS

2012: Δημόσια Συζήτηση.
2011: Δημόσια Συζήτηση.
2010: Δημόσια Συζήτηση.
2009:
2008: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3.

Διαγωνισμός επιλογής Ισραήλ για τον SEEMOUS (Δεύτερη φάση)

2008: Άσκηση 1, Άσκηση 2, Άσκηση 3, Άσκηση 4, Άσκηση 5.