Σελίδα 1 από 1

αύξουσα και συνεχής

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Δεκ 16, 2018 3:31 pm
από Chatzibill
Να αποδειχτεί ότι κάθε συνεχής και αύξουσα συνάρτηση \huge f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}, τέμνει την ευθεία \huge y=-x, x\in \mathbb{R} σε ένα ακριβώς σημείο.

Re: αύξουσα και συνεχής

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Δεκ 16, 2018 5:22 pm
από Mihalis_Lambrou
Chatzibill έγραψε:
Κυρ Δεκ 16, 2018 3:31 pm
Να αποδειχτεί ότι κάθε συνεχής και αύξουσα συνάρτηση \huge f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}, τέμνει την ευθεία \huge y=-x, x\in \mathbb{R} σε ένα ακριβώς σημείο.
Η συνάρτηση f(x)+x είναι γνήσια αύξουσα ως άθροισμα μιας αύξουσα και μιας γνήσια αύξουσας (*). Άρα η ισοδύναμη εξίσωση f(x)=-x έχει το πολύ μία ρίζα. Θα δείξουμε ότι, επίσης, έχει τουλάχιστον μία ρίζα, οπότε τελειώσαμε.

Αν f(0)=0, τότε δεν έχουμε τίποτα να απoδείξουμε αφού γράφεται f(0)=-0. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι f(0)>0 (η περίπτωση f(0)<0 όμοια). Για τον αρνητικό αριθμό -f(0) ισχύει από την υπόθεση ότι f(-f(0)) < f(0) άρα f(-f(0))+(-f(0)) <0 . Από Bolzano στο [-f(0), 0] στην συνεχή f(x)+x έπεται το ζητούμενο.

(*). Στη αρχή είχα γράψει εκ παραδρομής ότι και οι δύο συναρτήσεις είναι γνήσια αύξουσες. Η f αρκεί να είναι (απλά) αύξουσα, όπως στην υπόθεση, οπότε έκανα διορθωσούλα.

Re: αύξουσα και συνεχής

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Δεκ 16, 2018 5:47 pm
από Christos.N
Η συνάρτηση f ως γνησίως αύξουσα και συνεχής θα έχει σύνολο τιμών f(\mathb R)=\left(\lim_{{x \rightarrow -\infty}}f(x),\lim_{{x \rightarrow +\infty}}f(x)\right), προφανώς (αφού ορίζεται διάστημα)  \lim_{{x }\rightarrow -\infty}f(x)<\lim_{{x }\rightarrow +\infty}f(x) .

Αν  \lim_{{x }\rightarrow -\infty}f(x)=+\infty} τότε και  \lim_{{x }\rightarrow +\infty}f(x)= +\infty} που σημαίνει  \lim_{{x }\rightarrow -\infty}f(x)= \lim_{{x }\rightarrow +\infty}f(x) , άτοπο.

Άρα  \lim_{{x }\rightarrow -\infty}f(x)=-\infty ~~ \eta' ~~ a ,~a \in \mathb R, παρόμοια  \lim_{{x }\rightarrow +\infty}f(x)=+\infty ~~ \eta' ~~ b ,~b \in \mathb R

θεωρούμε g(x)=f(x)+x, x\in \mathb R η g είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής, άρα λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω έχει σύνολο τιμών :

g(\mathb R)=\left(\lim_{{x \rightarrow -\infty}}g(x),\lim_{{x \rightarrow +\infty}}g(x)\right)=\mathb R

Από τον ορισμό του συνόλου τιμών, 0 \in g(\mathb R) \Rightarrow υπάρχει x_0 \in \mathb R τέτοιος ώστε g(x_0)=0.

Η g ως γνησίως μονότονη θα είναι και 1-1 συνάρτηση , άρα x_0 μοναδικός αριθμός.

Υ.Γ: Η παραπάνω λύση έχει σφάλμα καθώς θεωρείτε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα αντί για αύξουσα συνάρτηση. Μετά από την παρατήρηση του Σταύρου Παπαδόπουλου σε επόμενο ποστ έχει γραφεί αναλυτική λύση στα δεδομένα της άσκησης.

Re: αύξουσα και συνεχής

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Δεκ 16, 2018 6:12 pm
από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Κάποιες παρατηρήσεις στις λύσεις.

Η συνάρτηση έχει δοθεί απλά αύξουσα.

Το ότι και στις δύο λύσεις έχει θεωρηθεί ότι είναι γνησίως αύξουσα δεν παίζει ρόλο

γιατί η f(x)+x είναι γνησίως αύξουσα.

Η λύση του Μιχάλη μας δίνει πληροφορίες για το που βρίσκεται το x_{0}.

Βρίσκεται στο κλειστό διάστημα με άκρα τα f(0),-f(0)

Στην λύση του Χρήστου μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε το βαρύ για σχολικά μαθηματικά

αύξουσα συνάρτηση συνεχής έχει όριο.

Θέτοντας όπως ο Χρήστος g(x)=f(x)+x

για x>0 είναι g(x)=f(x)+x\geq f(0)+x

Αφού \lim_{x\rightarrow \infty }f(0)+x=\infty

και \lim_{x\rightarrow \infty }g(x)=\infty

Με όμοιο τρόπο προκύπτει και ότι \lim_{x\rightarrow -\infty }g(x)=-\infty

Re: αύξουσα και συνεχής

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Δεκ 16, 2018 6:47 pm
από R BORIS
εστω \displaystyle{g(x)=f(x)+x} Η \displaystyle{g} είναι αύξουσα και συνεχή αρα 1-1 δηλαδή αντιστρέψιμη στο σύνολο τιμών της \displaystyle{f(x)+x}

Επειδή f αύξουσα και συνεχής το σύνολο τιμών της θα είναι κάποιο διαστημα Ι με πεπερασμένα η όχι άκρα τότε η \displaystyle{f(x)+x } θα έχει σύνολο τιμών το \displaystyle{R} kai το ίδιο θα συμβαίνει στην 2η περίπτωση διότι είναι αύξουσα

ΧΒΓ ας είναι \displaystyle{g^{-1}(0)>0} τότε \displaystyle{0=g(g^{-1}(0))=f(g^{-1}(0))+g^{-1}(0)} ή \displaystyle{f(g^{-1}(0))=-g^{-1}(0)<0}

Από θ.Β για την \displaystyle{g} στο \displaystyle{[0,g^{-1}(0)]} η \displaystyle{g} έχει ρίζα μοναδική λόγω μονοτονίας

Re: αύξουσα και συνεχής

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Δεκ 16, 2018 6:49 pm
από Christos.N
Σταύρο ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σου, πραγματικά "διάβασα" γνησίως αύξουσα και όχι αύξουσα συνάρτηση.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις παρατηρήσεις σου ολοκληρωμένη λοιπόν λύση θα είναι:

Θεωρούμε g(x)=f(x)+x, x\in \mathb R η g είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής.

Πράγματι, γνησίως αύξουσα γιατί x_1<x_2 \Rightarrow f(x_1)\leq f(x_2)\Rightarrow f(x_1)+x_1< f(x_2)+x_2\Rightarrow g(x_1)<g(x_2) για κάθε x_1,x_2 \in \mathb R και συνεχής γιατί είναι άθροισμα συνεχών συναρτήσεων.

για x>0 είναι g(x)=f(x)+x\geq f(0)+x

Αφού \lim_{x\rightarrow +\infty }f(0)+x=+\infty συνεπώς \lim_{x\rightarrow +\infty }g(x)=+\infty

Με όμοιο τρόπο προκύπτει και ότι \lim_{x\rightarrow -\infty }g(x)=-\infty

Άρα g(\mathb R)=\left(\lim_{{x \rightarrow -\infty}}g(x),\lim_{{x \rightarrow +\infty}}g(x)\right)=\mathb R

Από τον ορισμό του συνόλου τιμών, 0 \in g(\mathb R) \Rightarrow υπάρχει x_0 \in \mathb R τέτοιος ώστε g(x_0)=0.

Η g ως γνησίως μονότονη θα είναι και 1-1 συνάρτηση , άρα x_0 μοναδικός αριθμός.

Re: αύξουσα και συνεχής

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Δεκ 16, 2018 7:01 pm
από Christos.N
R BORIS έγραψε:
Κυρ Δεκ 16, 2018 6:47 pm

Επειδή f αύξουσα και συνεχής το σύνολο τιμών της θα είναι κάποιο διαστημα Ι με πεπερασμένα η όχι άκρα ....
από το παραπάνω , με το λίγο που το επεξεργάστηκα κοιτάζοντας πριν αυτό:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ έγραψε:
Κυρ Δεκ 16, 2018 6:12 pm
... να μην χρησιμοποιήσουμε το βαρύ για σχολικά μαθηματικά

αύξουσα συνάρτηση συνεχής έχει όριο. ...
Νομίζω ότι είναι αρκετά προκλητικό να αποδείξουμε ότι :
Αν f άυξουσα και συνεχής συνάρτηση στο \mathb R τότε τα όρια \lim_{{x }\rightarrow \pm\infty}f(x) υπάρχουν.

Μόνο με χρήση σχολικών μαθηματικών

Re: αύξουσα και συνεχής

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Δεκ 16, 2018 7:11 pm
από Mihalis_Lambrou
Christos.N έγραψε:
Κυρ Δεκ 16, 2018 7:01 pm
Νομίζω ότι είναι αρκετά προκλητικό να αποδείξουμε ότι :
Αν f άυξουσα και συνεχής συνάρτηση στο \mathb R τότε τα όρια \lim_{{x }\rightarrow \pm\infty}f(x) υπάρχουν.

Μόνο με χρήση σχολικών μαθηματικών
Το παραπάνω είναι ισοδύναμο με το Αξίωμα Πληρότητας για άμεσο λόγο. Οπότε για Σχολικά Μαθηματικά μπαίνουμε σε δύσκολα χωράφια (γι' αυτό άλλωστε ο Σταύρος μίλησε για "βαρύ για σχολικά μαθηματικά εργαλείο")