δοκιμή tikz

Εδώ μπορούν να γίνουν δοκιμές γραφής μαθηματικού περιεχομένου με τη βοήθεια του TeX
Κατερινόπουλος Νικόλας
Δημοσιεύσεις: 659
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 05, 2017 3:24 pm
Τοποθεσία: Καλαμάτα, Μεσσηνία

Re: δοκιμή tikz

#41

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κατερινόπουλος Νικόλας » Παρ Μάιος 12, 2017 3:59 pm

Νομίζω αρκετά πολύπλοκο...Λέξεις Κλειδιά:
Κατερινόπουλος Νικόλας
Δημοσιεύσεις: 659
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 05, 2017 3:24 pm
Τοποθεσία: Καλαμάτα, Μεσσηνία

Re: δοκιμή tikz

#42

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κατερινόπουλος Νικόλας » Παρ Μάιος 12, 2017 4:04 pm

Τελικά θα συνεχίσω λίγο... Μου αρέσει πολύ!!!


Κατερινόπουλος Νικόλας
Δημοσιεύσεις: 659
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 05, 2017 3:24 pm
Τοποθεσία: Καλαμάτα, Μεσσηνία

Re: δοκιμή tikz

#43

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κατερινόπουλος Νικόλας » Παρ Μάιος 12, 2017 4:06 pm

\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1cm,y=1cm]\clip(-4.242455150171335,-0.9164482967143732) rectangle (9.377057044950616,7.766478532553927);\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.1] (-1,5) -- (-1,2) -- (6,2) -- (6,5) -- cycle;\draw <span style="color:red"> (-1,5)-- (-1,2);\draw <span style="color:red"> (-1,2)-- (6,2);\draw <span style="color:red"> (6,2)-- (6,5);\draw <span style="color:red"> (6,5)-- (-1,5);\draw (-1,5)-- (6,2);\draw (6,5)-- (-1,2);\draw(2.5,3.5) circle (3.8078865529319543cm);\draw (2.5,2)-- (2.5,5);\draw(2.5,5) circle (1.5cm);\draw(2.5,2) circle (1.5cm);\begin{scriptsize}\draw [fill=blue] (-1,5) circle (2.5pt);\draw [fill=blue] (-1,2) circle (2.5pt);\draw [fill=blue] (6,2) circle (2.5pt);\draw [fill=blue] (6,5) circle (2.5pt);\draw [fill=green] (2.5,3.5) circle (1.5pt);\draw [fill=green] (2.5,2) circle (1.5pt);\draw [fill=green] (2.5,5) circle (1.5pt);\end{scriptsize}\end{tikzpicture}


Κατερινόπουλος Νικόλας
Δημοσιεύσεις: 659
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 05, 2017 3:24 pm
Τοποθεσία: Καλαμάτα, Μεσσηνία

Re: δοκιμή tikz

#44

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κατερινόπουλος Νικόλας » Παρ Μάιος 12, 2017 4:16 pm

Άρα, το προηγούμενο σχήμα γίνεται:


Κατερινόπουλος Νικόλας
Δημοσιεύσεις: 659
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 05, 2017 3:24 pm
Τοποθεσία: Καλαμάτα, Μεσσηνία

Re: δοκιμή tikz

#45

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κατερινόπουλος Νικόλας » Παρ Μάιος 12, 2017 4:16 pm

\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1cm,y=1cm]\clip(-2.0266920048159265,1.4736116316139716) rectangle (7.218462074210309,7.367728487153604);\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.05] (1,2) -- (4,2) -- (5.5,4.598076211353315) -- (4,7.196152422706632) -- (1,7.196152422706633) -- (-0.5,4.598076211353318) -- cycle;\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.3] (4,7.196152422706632) -- (-0.5,4.598076211353318) -- (4,2) -- cycle;\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.3] (1,7.196152422706633) -- (1,2) -- (5.5,4.598076211353315) -- cycle;\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.3] (1,7.196152422706633) -- (1,2) -- (5.5,4.598076211353315) -- cycle;\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.3] (4,7.196152422706632) -- (-0.5,4.598076211353318) -- (4,2) -- cycle;\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.3] (4,7.196152422706632) -- (-0.5,4.598076211353318) -- (4,2) -- cycle;\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.3] (1,7.196152422706633) -- (1,2) -- (5.5,4.598076211353315) -- cycle;\draw <span style="color:blue"> (1,2)-- (4,2);\draw <span style="color:blue"> (4,2)-- (5.5,4.598076211353315);\draw <span style="color:blue"> (5.5,4.598076211353315)-- (4,7.196152422706632);\draw <span style="color:blue"> (4,7.196152422706632)-- (1,7.196152422706633);\draw <span style="color:blue"> (1,7.196152422706633)-- (-0.5,4.598076211353318);\draw <span style="color:blue"> (-0.5,4.598076211353318)-- (1,2);\draw <span style="color:blue"> (5.5,4.598076211353315)-- (1,7.196152422706633);\draw <span style="color:blue"> (5.5,4.598076211353315)-- (1,2);\draw <span style="color:blue"> (4,2)-- (-0.5,4.598076211353318);\draw <span style="color:blue"> (4,2)-- (4,7.196152422706632);\draw [color=blue] (1,2)-- (1,7.196152422706633);\draw [color=blue] (-0.5,4.598076211353318)-- (4,7.196152422706632);\draw [color=ffvvqq] (4,7.196152422706632)-- (-0.5,4.598076211353318);\draw [color=green] (-0.5,4.598076211353318)-- (4,2);\draw [color=ffvvqq] (4,2)-- (4,7.196152422706632);\draw [color=ffvvqq] (1,7.196152422706633)-- (1,2);\draw [color=green] (1,2)-- (5.5,4.598076211353315);\draw [color=green] (5.5,4.598076211353315)-- (1,7.196152422706633);\draw [color=green] (1,7.196152422706633)-- (1,2);\draw [color=green] (1,2)-- (5.5,4.598076211353315);\draw [color=green] (5.5,4.598076211353315)-- (1,7.196152422706633);\draw [color=green] (4,7.196152422706632)-- (-0.5,4.598076211353318);\draw [color=green] (-0.5,4.598076211353318)-- (4,2);\draw [color=green] (4,2)-- (4,7.196152422706632);\draw [color=green] (4,7.196152422706632)-- (-0.5,4.598076211353318);\draw [color=green] (-0.5,4.598076211353318)-- (4,2);\draw [color=green] (4,2)-- (4,7.196152422706632);\draw [color=green] (1,7.196152422706633)-- (1,2);\draw [color=green] (1,2)-- (5.5,4.598076211353315);\draw [color=green] (5.5,4.598076211353315)-- (1,7.196152422706633);\begin{scriptsize}\draw [fill=white] (1,2) circle (2.5pt);\draw [fill=white] (4,2) circle (2.5pt);\draw [fill=white] (5.5,4.598076211353315) circle (2.5pt);\draw [fill=white] (4,7.196152422706632) circle (2.5pt);\draw [fill=white] (1,7.196152422706633) circle (2.5pt);\draw [fill=white] (-0.5,4.598076211353318) circle (2.5pt);\end{scriptsize}\end{tikzpicture}


Κατερινόπουλος Νικόλας
Δημοσιεύσεις: 659
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 05, 2017 3:24 pm
Τοποθεσία: Καλαμάτα, Μεσσηνία

Re: δοκιμή tikz

#46

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κατερινόπουλος Νικόλας » Παρ Μάιος 12, 2017 4:20 pm

Θα μπορούσε να γίνει κι έτσι:


Κατερινόπουλος Νικόλας
Δημοσιεύσεις: 659
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 05, 2017 3:24 pm
Τοποθεσία: Καλαμάτα, Μεσσηνία

Re: δοκιμή tikz

#47

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κατερινόπουλος Νικόλας » Παρ Μάιος 12, 2017 4:20 pm

\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1cm,y=1cm]\clip(-2.0266920048159265,1.4736116316139716) rectangle (7.218462074210309,7.367728487153604);\fill[color=white,fill=white,fill opacity=0.05] (1,2) -- (4,2) -- (5.5,4.598076211353315) -- (4,7.196152422706632) -- (1,7.196152422706633) -- (-0.5,4.598076211353318) -- cycle;\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.3] (4,7.196152422706632) -- (-0.5,4.598076211353318) -- (4,2) -- cycle;\fill[color=white,fill=white,fill opacity=0.3] (1,7.196152422706633) -- (1,2) -- (5.5,4.598076211353315) -- cycle;\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.3] (1,7.196152422706633) -- (1,2) -- (5.5,4.598076211353315) -- cycle;\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.3] (4,7.196152422706632) -- (-0.5,4.598076211353318) -- (4,2) -- cycle;\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.3] (4,7.196152422706632) -- (-0.5,4.598076211353318) -- (4,2) -- cycle;\fill[color=red,fill=red,fill opacity=0.3] (1,7.196152422706633) -- (1,2) -- (5.5,4.598076211353315) -- cycle;\draw <span style="color:blue"> (1,2)-- (4,2);\draw <span style="color:blue"> (4,2)-- (5.5,4.598076211353315);\draw <span style="color:blue"> (5.5,4.598076211353315)-- (4,7.196152422706632);\draw <span style="color:blue"> (4,7.196152422706632)-- (1,7.196152422706633);\draw <span style="color:blue"> (1,7.196152422706633)-- (-0.5,4.598076211353318);\draw <span style="color:blue"> (-0.5,4.598076211353318)-- (1,2);\draw <span style="color:blue"> (5.5,4.598076211353315)-- (1,7.196152422706633);\draw <span style="color:blue"> (5.5,4.598076211353315)-- (1,2);\draw <span style="color:blue"> (4,2)-- (-0.5,4.598076211353318);\draw <span style="color:blue"> (4,2)-- (4,7.196152422706632);\draw [color=blue] (1,2)-- (1,7.196152422706633);\draw [color=blue] (-0.5,4.598076211353318)-- (4,7.196152422706632);\draw [color=ffvvqq] (4,7.196152422706632)-- (-0.5,4.598076211353318);\draw [color=green] (-0.5,4.598076211353318)-- (4,2);\draw [color=ffvvqq] (4,2)-- (4,7.196152422706632);\draw [color=ffvvqq] (1,7.196152422706633)-- (1,2);\draw [color=green] (1,2)-- (5.5,4.598076211353315);\draw [color=green] (5.5,4.598076211353315)-- (1,7.196152422706633);\draw [color=green] (1,7.196152422706633)-- (1,2);\draw [color=green] (1,2)-- (5.5,4.598076211353315);\draw [color=green] (5.5,4.598076211353315)-- (1,7.196152422706633);\draw [color=green] (4,7.196152422706632)-- (-0.5,4.598076211353318);\draw [color=green] (-0.5,4.598076211353318)-- (4,2);\draw [color=green] (4,2)-- (4,7.196152422706632);\draw [color=green] (4,7.196152422706632)-- (-0.5,4.598076211353318);\draw [color=green] (-0.5,4.598076211353318)-- (4,2);\draw [color=green] (4,2)-- (4,7.196152422706632);\draw [color=green] (1,7.196152422706633)-- (1,2);\draw [color=green] (1,2)-- (5.5,4.598076211353315);\draw [color=green] (5.5,4.598076211353315)-- (1,7.196152422706633);\begin{scriptsize}\draw [fill=white] (1,2) circle (2.5pt);\draw [fill=white] (4,2) circle (2.5pt);\draw [fill=white] (5.5,4.598076211353315) circle (2.5pt);\draw [fill=white] (4,7.196152422706632) circle (2.5pt);\draw [fill=white] (1,7.196152422706633) circle (2.5pt);\draw [fill=white] (-0.5,4.598076211353318) circle (2.5pt);\end{scriptsize}\end{tikzpicture}


Κατερινόπουλος Νικόλας
Δημοσιεύσεις: 659
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 05, 2017 3:24 pm
Τοποθεσία: Καλαμάτα, Μεσσηνία

Re: δοκιμή tikz

#48

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κατερινόπουλος Νικόλας » Παρ Μάιος 12, 2017 4:36 pm

Το αρχικό ήταν:


Κατερινόπουλος Νικόλας
Δημοσιεύσεις: 659
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 05, 2017 3:24 pm
Τοποθεσία: Καλαμάτα, Μεσσηνία

Re: δοκιμή tikz

#49

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κατερινόπουλος Νικόλας » Παρ Μάιος 12, 2017 4:36 pm

GeoGebra.png
GeoGebra.png (24.33 KiB) Προβλήθηκε 1475 φορές


Κατερινόπουλος Νικόλας
Δημοσιεύσεις: 659
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 05, 2017 3:24 pm
Τοποθεσία: Καλαμάτα, Μεσσηνία

Re: δοκιμή tikz

#50

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κατερινόπουλος Νικόλας » Παρ Μάιος 12, 2017 4:50 pm

Δεν διαφέρουν πολύ...


Άβαταρ μέλους
nickchalkida
Δημοσιεύσεις: 109
Εγγραφή: Τρί Ιουν 03, 2014 11:59 am
Επικοινωνία:

Re: δοκιμή tikz

#51

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από nickchalkida » Πέμ Ιούλ 13, 2017 10:53 am

\begin{tikzpicture} 
 
\draw[line width=1.5pt, draw={rgb:red,0;green,0;blue,96}, fill opacity=0.5, fill={rgb:red,255;green,255;blue,0}] (-4.348958333333334,5.130208333333334) circle (4.4500019506862145cm); 
 
\draw[line width=9pt, draw={rgb:red,0;green,0;blue,96}, rotate around={25.395797343686944:(-3.858880629156576,4.097911674026795)}, fill opacity=0.5, fill={rgb:red,34;green,221;blue,48}] (-3.858880629156576,4.097911674026795) ellipse (4.4500019506862145cm and 1.142721553549508cm); 
 
\draw[line width=1.5pt, draw={rgb:red,255;green,0;blue,0}, fill={rgb:red,255;green,0;blue,0}, fill opacity=1] (-4.348958333333334,5.130208333333334) circle (1.5pt); 
\draw[line width=1.5pt, draw={rgb:red,255;green,0;blue,0}, fill={rgb:red,255;green,0;blue,0}, fill opacity=1] (-1.953125,1.3802083333333335) circle (1.5pt); 
 
\draw[line width=1.5pt, draw={rgb:red,255;green,0;blue,0}, fill={rgb:red,255;green,0;blue,0}, fill opacity=1] (-7.744061894028409,2.253441194118423) circle (1.5pt); 
\draw[line width=1.5pt, draw={rgb:red,255;green,0;blue,0}, fill={rgb:red,255;green,0;blue,0}, fill opacity=1] (0.026300635715257314,5.942382153935167) circle (1.5pt); 
\draw[line width=1.5pt, draw={rgb:red,255;green,0;blue,0}, fill={rgb:red,255;green,0;blue,0}, fill opacity=1] (-3.858880629156576,4.097911674026795) circle (2.25pt); 
 
\end{tikzpicture}


Μη είναι βασιλικήν ατραπόν επί την γεωμετρίαν.
Άβαταρ μέλους
nickchalkida
Δημοσιεύσεις: 109
Εγγραφή: Τρί Ιουν 03, 2014 11:59 am
Επικοινωνία:

Re: δοκιμή tikz

#52

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από nickchalkida » Τετ Ιούλ 19, 2017 3:56 pm

\begin{tikzpicture} 
 \colorlet{redhsb}[hsb]{red}% 
 \colorlet{bluehsb}[hsb]{blue}% 
 \foreach \x in {0,...,100}{ 
  \foreach \y in {0,...,100}{ 
   \pgfmathtruncatemacro{\rat}{(cos(\x*4)+sin(\y*4))*25+50} 
   \colorlet{col}[rgb]{bluehsb!\rat!redhsb} 
   \draw[fill=col,line width=.1pt] (\x*.1,\y*.1) rectangle ++(.1,.1); 
  } 
 } 
\end{tikzpicture}


Μη είναι βασιλικήν ατραπόν επί την γεωμετρίαν.
Άβαταρ μέλους
nickchalkida
Δημοσιεύσεις: 109
Εγγραφή: Τρί Ιουν 03, 2014 11:59 am
Επικοινωνία:

Re: δοκιμή tikz

#53

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από nickchalkida » Τετ Ιούλ 19, 2017 3:57 pm

\begin{tikzpicture} 
\draw[line width=1.5pt, draw={rgb:red,0;green,0;blue,100}, fill opacity=0.5, fill={rgb:red,50;green,50;blue,0}] (-6.302083333333334,5.364583333333334) circle (2.4354180032787887cm); 
\draw[line width=1.5pt, draw={rgb:red,100;green,0;blue,0}, fill={rgb:red,100;green,0;blue,0}, fill opacity=1] (-6.302083333333334,5.364583333333334) circle (1.5pt); 
\node [label={right:A}] at (-6.302083333333334,5.364583333333334){}; 
\draw[line width=1.5pt, draw={rgb:red,100;green,0;blue,0}, fill={rgb:red,100;green,0;blue,0}, fill opacity=1] (-5.286458333333334,7.578125) circle (1.5pt); 
\node [label={right:B}] at (-5.286458333333334,7.578125){}; 
\end{tikzpicture}


Μη είναι βασιλικήν ατραπόν επί την γεωμετρίαν.
Απάντηση

Επιστροφή σε “Δοκιμές γραφής με TeX”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης