Η αναζήτηση βρήκε 1882 εγγραφές

από STOPJOHN
Παρ Δεκ 06, 2019 9:59 am
Δ. Συζήτηση: Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)
Θέμα: Ύψος διχοτομεί διχοτόμο
Απαντήσεις: 5
Προβολές: 214

Re: Ύψος διχοτομεί διχοτόμο

Ύψος διχοτομεί διχοτόμο.pngΣτο ισοσκελές τρίγωνο $ABC , (AB=AC)$ , το ύψος $CD$ διέρχεται από το μέσο της διχοτόμου $BE$ . Βρείτε σχέση μεταξύ κάποιων από τα κύρια στοιχεία του τριγώνου , για την οποία αυτό πράγματι συμβαίνει . Καλημέρα $AB=AC=b,BC=a,\hat{ABE}=\hat{EBC}=\hat{\omega },$ Από το θεώρη...
από STOPJOHN
Τρί Δεκ 03, 2019 12:35 pm
Δ. Συζήτηση: Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Juniors)
Θέμα: Ακτινοδιάγνωση
Απαντήσεις: 5
Προβολές: 215

Re: Ακτινοδιάγνωση

Ακτινοδιάγνωση.pngΚύκλος με κέντρο πάνω στην μεσοκάθετο της πλευράς $BC$ , τετραγώνου $ABCD$ , διέρχεται από τις κορυφές του $A,D$ και τέμνει την μεσοκάθετο στο σημείο $S$ . Αν : $SC\perp CA$ , υπολογίστε την ακτίνα $r $ του κύκλου , συναρτήσει της πλευράς $a$ . Ειναι $OS=a,TS=OT=\dfrac{a}{2},KS=R,...
από STOPJOHN
Τετ Νοέμ 27, 2019 9:26 pm
Δ. Συζήτηση: Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)
Θέμα: Γαλλική παραλληλία
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 190

Re: Γαλλική παραλληλία

Γαλλική παραλληλία.png Σε ορθογώνιο τρίγωνο $ABC (\widehat A=90^\circ),$ εγγράφουμε (πώς;) τετράγωνο $KLMN$ όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν $O$ είναι το κέντρο του τετραγώνου και οι $AO, BM$ τέμνουν τις $NM, NK$ στα $D, E$ αντίστοιχα, να δείξετε ότι $DE||AB.$ Πρώτα η κατασκευή $BI\perp BC,BI=BC=a$, H $...
από STOPJOHN
Δευ Νοέμ 25, 2019 9:47 am
Δ. Συζήτηση: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Θέμα: Χαρταετός
Απαντήσεις: 9
Προβολές: 604

Re: Χαρταετός

Καλή Κυριακή σε όλους. Χαρταετός.PNG Το τετράγωνο $ABCD$ του σχήματος έχει πλευρά $a=20$.Παίρνουμε $DE=5$ , $CZ=9$ και $\widehat{ZEH}=\widehat{DAE}=\theta $. Να δειχθεί με διάφορους ( και έναν τουλάχιστον εντός φακέλου) τρόπους ότι το $AECH$ είναι χαρταετός δηλ. ότι η $AC$ είναι μεσοκάθετος του $EH...
από STOPJOHN
Δευ Νοέμ 25, 2019 9:27 am
Δ. Συζήτηση: Γενικά - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)
Θέμα: Με Τριγωνομέτρη αρωγό... ή μήπως όχι ;
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 132

Re: Με Τριγωνομέτρη αρωγό... ή μήπως όχι ;

Καλημέρα. Μια ακόμη σύνθεση, ως συνέχεια αυτού του θέματος. Η τριγωνομετρία συνοδός...PNG Στο σχήμα το $ABCD$ είναι τετράγωνο και το $DHIC$ ορθογώνιο . Το $E \in DC$ με $FZE \perp DC..Z \in HI$ και $EF=EC$. Αν ισχύει $\left ( DEZH \right )=\left ( ZIF \right )$ τότε να εξεταστεί αν είναι $\widehat{...
από STOPJOHN
Τρί Νοέμ 19, 2019 1:06 am
Δ. Συζήτηση: Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)
Θέμα: Ίσα τμήματα
Απαντήσεις: 12
Προβολές: 352

Re: Ίσα τμήματα

Στις κάθετες πλευρές $CA$ και $CB$ ενός ισοσκελούς ορθογωνίου τριγώνου $ABC$ επιλέγονται τα σημεία $D$ και $E$ , αντίστοιχα, έτσι ώστε $CD=CE$. Οι προεκτάσεις των καθέτων που άγονται από τα σημεία $D$ και $\textcolor{red}{C}$ στην ευθεία $AE$ τέμνουν την υποτείνουσα $AB$ στα σημεία $K$ και $L$. Να ...
από STOPJOHN
Κυρ Νοέμ 17, 2019 3:31 pm
Δ. Συζήτηση: Γενικά - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)
Θέμα: Ώρα ωραίας εφαπτομένης
Απαντήσεις: 4
Προβολές: 206

Re: Ώρα ωραίας εφαπτομένης

Ώρα ωραίας εφαπτομένης.pngΤο τρίγωνο $\displaystyle ABC$ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές . Στην πλευρά $AB$ υπάρχει σημείο $P$ , ώστε : $AP=1 , PB=7$ . Στην υποτείνουσα $BC$ επιλέγουμε σημείο $S$ , το οποίο ισαπέχει από το $P$ και την πλευρά $AC$ . Υπολογίστε την : $\tan \widehat{PST}$ . Το τετράπλευ...
από STOPJOHN
Σάβ Νοέμ 16, 2019 9:27 am
Δ. Συζήτηση: ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β'
Θέμα: Ζητείται λόγος-4.
Απαντήσεις: 3
Προβολές: 176

Re: Ζητείται λόγος-4.

1.png Στο παραπάνω σχήμα το σημείο $D$ είναι σημείο επαφής για τον ημίκυκλο διαμέτρου $AB$. Υπολογίστε το λόγο $\dfrac{(DEB)}{(DEC)}$. $\hat{EBC}=\hat{EAB}=\hat{ACD},\hat{CDE}=\hat{EBD}$, απο γωνίες χορδής και εφαπτομένης και $AB//DC$ Αρα τα τρίγωνα $DEC,DEB$, είναι όμοια και συνεπώς $\dfrac{DE}{EC...
από STOPJOHN
Σάβ Νοέμ 16, 2019 1:15 am
Δ. Συζήτηση: Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)
Θέμα: Διπλάσιο και μέσο
Απαντήσεις: 4
Προβολές: 223

Re: Διπλάσιο και μέσο

Διπλάσιο και μέσο.pngΤο τρίγωνο $ \displaystyle ABC $ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές . Επί της $AC$ θεωρώ σημείο $S$ , ώστε : $AS<\dfrac{AC}{2}$ και επί της $BC$ σημείο $M$ , τέτοιο ώστε : $\widehat{MSB}=2\widehat{SBA}$ . Η κάθετη από το $M$ προς την $BS$ , τέμνει την $AB$ στο $T$ . α) Δείξτε ότι : ...
από STOPJOHN
Τετ Νοέμ 13, 2019 8:58 pm
Δ. Συζήτηση: Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Juniors)
Θέμα: Ορθογώνια και ισοσκελή
Απαντήσεις: 4
Προβολές: 215

Re: Ορθογώνια και ισοσκελή

Ορθογώνια και ισοσκελή.pngΤα τρίγωνα $ADC,ACB , BDS$ είναι ορθογώνια και ισοσκελή . Υπολογίστε το τμήμα $SC$ . ( Επίπεδο διαγωνισμού "Θαλή" ) . $AD=DC=a,AC=CB=a\sqrt{2},SD=DB=a\sqrt{5},SB=a\sqrt{10}$ Στο ορθογώνιο τρίγωνο$ODB,DB^{2}=AB.(AB+OA)\Rightarrow OA=\dfrac{a}{2}$ Στα όμοια τρίγωνα $SDI,SOB,...
από STOPJOHN
Τετ Νοέμ 13, 2019 7:48 pm
Δ. Συζήτηση: Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)
Θέμα: Τετράγωνα εν δράσει
Απαντήσεις: 4
Προβολές: 244

Re: Τετράγωνα εν δράσει

Τετράγωνα εν δράσει.png Στο σχήμα τα $A, B, C$ είναι συνευθειακά και τα $ABDE, BCFG$ είναι τετράγωνα α) Να υπολογίσετε το λόγο $\displaystyle \frac{{EF}}{{AG}}$ ................... β) Να υπολογίσετε το άθροισμα $\displaystyle B\widehat AG + E\widehat FG$ γ) Να δείξετε ότι η $AG$ διέρχεται από το ση...
από STOPJOHN
Τρί Νοέμ 12, 2019 7:56 pm
Δ. Συζήτηση: ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β'
Θέμα: Κι άλλη εύρεση τμήματος.
Απαντήσεις: 4
Προβολές: 226

Re: Κι άλλη εύρεση τμήματος.

1.png Καλημέρα . Βρείτε το μήκος του τμήματος $x=DE$. Καλησπέρα Εστω ότι $\hat{BAD}=\omega =\hat{BDA}$ τότε $\hat{AED}=\omega ,\hat{EDC}=90-\omega =\hat{BTD}=\hat{BDT},BD=a=BT=BA$ Από το θεώρημα του Μενελάου στο τρίγωνο $ABC$ με τέμνουσα $TDE,\dfrac{DC}{DB}=8\Leftrightarrow DC=8a,$ και με Πυθαγόρει...
από STOPJOHN
Σάβ Νοέμ 09, 2019 3:53 pm
Δ. Συζήτηση: Γενικά Μηνύματα
Θέμα: ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Απαντήσεις: 19
Προβολές: 606

Re: ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ
από STOPJOHN
Σάβ Νοέμ 09, 2019 9:29 am
Δ. Συζήτηση: ΑΛΓΕΒΡΑ Β'
Θέμα: Ώρα τριγωνομετρίας
Απαντήσεις: 3
Προβολές: 394

Re: Ώρα τριγωνομετρίας

Γεια σας. Ωρα Τριγωνομετρίας.PNG Το τρίγωνο $ABC$ έχει $AB=AC=1$ ενώ $BC=a>1$. Θεωρούμε το $E \in AB$ ώστε $\widehat{ACE}=30^{0}$ και φέρουμε $DE \parallel AC...D\in BC$. Αν είναι $CD=1$ τότε Να εξεταστεί αν το $BC=a$ είναι ρίζα της $x^{3}-3x+1=0$. Σας ευχαριστώ , Γιώργος. Τα τρίγωνα $BED,ABC$ είνα...
από STOPJOHN
Τετ Οκτ 30, 2019 9:08 pm
Δ. Συζήτηση: Γενικά - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)
Θέμα: Ημιτετράγωνο
Απαντήσεις: 7
Προβολές: 275

Re: Ημιτετράγωνο

Ημιτετράγωνο.pngΔίπλα στο τετράγωνο $ABCD$ σχεδιάσαμε το ημιτετράγωνο $CBS$ και ονομάσαμε $M,N$ τα μέσα των $CD , CS$ αντίστοιχα . α) Δείξτε ότι $AM=MN$ β) Δείξτε ότι $AM \perp MN$ ... γ) Υπολογίστε την $\tan\theta , ( \theta=\widehat{MNC} )$ . * Χρησιμοποιώ τον όρο " ημιτετράγωνο " αντί του όρου "...
από STOPJOHN
Παρ Οκτ 25, 2019 12:00 pm
Δ. Συζήτηση: Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Juniors)
Θέμα: 10
Απαντήσεις: 4
Προβολές: 280

Re: 10

10.pngΣημείο $S$ κινείται στο τεταρτοκύκλιο $O\overset{\frown}{AB}$ , ακτίνας $6$ . Φέρω : $AA' , BB' \perp OS$. Πώς να επιλέξουμε το $S$ , ώστε να προκύψει : $AA'+A'B'+B'B=10$ ; Ειναι $BB'=B'K=x,AA'=A'P=z,A'B'=y,x+y+z=10$,Τα ορθογώνια τρίγωνα $OBB',OAA'$ είναι ίσα γιατί $\hat{BOB'}=\hat{OAA'},\hat...
από STOPJOHN
Παρ Οκτ 18, 2019 11:48 am
Δ. Συζήτηση: Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)
Θέμα: Συνευθειακά 28
Απαντήσεις: 3
Προβολές: 185

Re: Συνευθειακά 28

Συνευθειακά 28.pngΠάνω σε ημικύκλιο διαμέτρου $BC$ θεωρούμε τυχόν σημείο $S$ . Στην προέκταση της $BS$ βρείτε σημείο $M$ , ώστε αν πάρουμε στην προέκταση της $CM$ , τμήμα $AM=MC$ , το μέσο $N$ του τμήματος $AB$ , να βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τα $C , S$ . Εστω$BN=NA = x$ τότε απο το θεώρημα διαμ...
από STOPJOHN
Τρί Οκτ 15, 2019 6:46 pm
Δ. Συζήτηση: Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)
Θέμα: Τρίγωνο και κύκλος
Απαντήσεις: 3
Προβολές: 332

Re: Τρίγωνο και κύκλος

Καλημέρα σε όλους! Από το Φ στο π.PNG Στο τρίγωνο $ABC$ είναι $AB=AC...\widehat{A}=72^{0}$ και $M$ το μέσον της $BC$. Θεωρούμε το $E \in AB$ ώστε $\widehat{BCE}=18^{0}$. Η $CE$ τέμνει την $AM$ στο $H$. Αν $BC=5\Phi cm$ ( $\Phi $ , ο χρυσός αριθμός ) τότε Να υπολογιστεί το εμβαδόν του κυκλικού δίσκο...
από STOPJOHN
Τρί Οκτ 15, 2019 5:10 pm
Δ. Συζήτηση: Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)
Θέμα: Ισόπλευρα και μέσα
Απαντήσεις: 6
Προβολές: 399

Re: Ισόπλευρα και μέσα

Ισόπλευρα και μέσα.pngΣτην πλευρά $AB$ ισοπλεύρου τριγώνου $\displaystyle ABC$ , θεωρούμε τυχόν σημείο $S$ . Με βάση την $BS$ και εκτός του τριγώνου σχεδιάζουμε το επίσης ισόπλευρο τρίγωνο $BST$ . Ονομάζω $M , N$ τα μέσα των $BC , BT$ αντίστοιχα και με βάση την $MN$ σχεδιάζω τρίτο ισόπλευρο $LMN$ ,...
από STOPJOHN
Σάβ Οκτ 12, 2019 12:41 am
Δ. Συζήτηση: Γεωμετρία - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)
Θέμα: Πλευρές Παραλληλογράμμου
Απαντήσεις: 5
Προβολές: 455

Re: Πλευρές Παραλληλογράμμου

Πλευρές παραλληλογράμμου.png Στο παραλληλόγραμμο $ABCD$ του σχήματος η $CS$ διχοτομεί τη γωνία $\widehat {BCD}$. Να υπολογίσετε τις πλευρές του παραλληλογράμμου. Το τετράπλευρο $DCIN$ είναι ρόμβος και από τα ίσα τρίγωνα $TSC,SNJ,NJ=3,$, $AS=20,AT=\upsilon ,ST=SJ=\upsilon -10, NJA,(b-a)^{2}=9+(20-\u...

Επιστροφή στην ειδική αναζήτηση