Η αναζήτηση βρήκε 3 εγγραφές

από gajns41891
Δευ Ιαν 11, 2021 10:34 am
Δ. Συζήτηση: ΑΛΓΕΒΡΑ Β'
Θέμα: Παράσταση με τριγωνομετρικούς αριθμούς, με δεδομένα
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 193

Παράσταση με τριγωνομετρικούς αριθμούς, με δεδομένα

Από Θέμα Γ σε διαγώνισμα Άλγεβρας (η εξεταστέα ύλη ήταν μέχρι και το κεφάλαιο 3.3.):

Αν cot=-\frac{root 3}{3}
και \frac{3\pi }{2}< x< 2\pi, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

A= 508(tanx-3cotx+sinx+root3*cosx+4)+5
από gajns41891
Δευ Ιαν 11, 2021 10:29 am
Δ. Συζήτηση: ΑΛΓΕΒΡΑ Β'
Θέμα: Εύρεση τριγωνομετρικών αριθμών
Απαντήσεις: 3
Προβολές: 258

Εύρεση τριγωνομετρικών αριθμών

Σε Θέμα Γ σε διαγώνισμα Άλγεβρας (η εξεταστέα ύλη ήταν έως και το κεφάλαιο 3.3):

"Αν (tanx-1)(4tan+3)=0 και x \epsilon (\frac{\pi }{2},\pi ), να βρείτε:

α) cotx
β) cosx "
από gajns41891
Δευ Ιαν 11, 2021 10:21 am
Δ. Συζήτηση: ΑΛΓΕΒΡΑ Β'
Θέμα: Σταθερή συνάρτηση στο πεδίο ορισμού της.
Απαντήσεις: 5
Προβολές: 403

Σταθερή συνάρτηση στο πεδίο ορισμού της.

Σε Δ Θέμα διαγωνίσματος Άλγεβρας Β' Λυκείου (η εξεταστέα ύλη για το διαγώνισμα ήταν έως και το 3.3):

"Να δείξετε ότι η συνάρτηση f(x)=\frac{cos^2x}{tan^2x}+cos^2x-cot^2x+2021 είναι σταθερή στο πεδίο ορισμού της."

Καμιά ιδέα;

Επιστροφή στην ειδική αναζήτηση